Levering

NewYorkfinest.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is NewYorkfinest.nl echter niet verplicht.

De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan NewYorkfinest.nl kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. NewYorkfinest.nl l zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.